แนวทางและรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

สำหรับผู้ที่สนใจการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ มีแนวทางและรูปแบบการเลี้ยงอย่างไร วันนี้แอดมินมีตัวอย่างของเกษตรกรในอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์จนประสบความสำเร็จ  เขามีวิธีทำอย่างไร มาติดตามรับชมกันเลย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ค่ะ

แนวทางและรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางและรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์”

การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยในสวนไผ่

ปัจจุบัน ผู้บริโภคจำนวนมากหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การบริโภคไข่ไก่อินทรีย์จึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ  มีรสชาติอร่อย เวลานำไปทอดรับประทาน ไข่ไก่จะไม่มีกลิ่นคาว ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของตลาดกันเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม “การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อยในสวนไผ่”