เทคนิคการใช้ผักตบชวา เลี้ยงไก่ไข่

ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริมกันเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารที่แพง ทำให้ต้องถอดใจการเลี้ยงกันไป วันนี้เราจึงขอเสนอแนะความรู้ดีๆ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ผักตบชวา ให้ไก่ไข่กินเป็นอาหารเสริมค่ะ

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคการใช้ผักตบชวา เลี้ยงไก่ไข่”