โรคไข่นิ่ม ไข่ไม่มีเปลือก เกิดจากสาเหตุอะไรกันนะ?

ปัญหาทั่วไปของคุณภาพเปลือกไข่ มีหลากหลายปัญหาด้วยกัน วันนี้จะขอนำเสนอปัญหาที่ฟาร์มไก่ไข่พบบ่อยๆ ก็คือ ไข่นิ่ม หรือ ไข่ไม่มีเปลือก ปนอยู่มาก ซึ่งทำให้ได้จำนวนไข่ต่อวันลดลง โรคไข่นิ่มนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง เพื่อให้เราทราบที่มาของปัญหาและหาแนวทางป้องกันแก้ไขต่อไปค่ะ

โรคไข่นิ่ม ไข่ไม่มีเปลือก เกิดจากสาเหตุอะไรกันนะ?

อ่านเพิ่มเติม “โรคไข่นิ่ม ไข่ไม่มีเปลือก เกิดจากสาเหตุอะไรกันนะ?”