ประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์ต่อการเลี้ยงสัตว์

วันนี้ขอเสนอเรื่องของน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ต่อการเลี้ยงสัตว์หรือในทางปศุสัตว์ ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง พร้อมทั้งวิธีทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ ทำง่ายแต่ได้ประโยชน์หลายด้าน ต้นทุนต่ำ ยังช่วยให้สัตว์แข็งแรง โตเร็วอีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์ต่อการเลี้ยงสัตว์

อ่านเพิ่มเติม “ประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์ต่อการเลี้ยงสัตว์”