ข้อดี ข้อเสียของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย

การเลี้ยงไก่ไข่ในปัจจุบันมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลี้ยงเป็นอาชีพหรือทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆ นิยมเลี้ยงแบบขังกรง ส่วนการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านหรือเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียง เพื่อบริโภคไข่ในครัวเรือน จะเรียกว่า “การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย” หรือ “กึ่งขังกึ่งปล่อย” การเลี้ยงลักษณะแบบนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ข้อดี ข้อเสียของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย อ่านเพิ่มเติม “ข้อดี ข้อเสียของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย”

วิธีทำกรงเลี้ยงไก่ไข่อย่างง่าย

การเลี้ยงไก่ไข่อย่างง่าย มีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน การเลี้ยงเป็นอาชีพหรือทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆ นิยมเลี้ยงแบบขังกรงตับ ส่วนการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านหรือการเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียง ที่นำมาแนะนำเป็นวิธีการเลี้ยงแบบขังกรงเหมือนกัน แต่เป็นกรงตับแบบไทยประดิษฐ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่าย และหาวัตถุดิบได้ตามท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม “วิธีทำกรงเลี้ยงไก่ไข่อย่างง่าย”